ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η κατοικία κατασκευάστηκε σε ένα οικόπεδο με έντονη κλίση με γραμμική διάταξη παράλληλη προς την θέα.H αρχιτεκτονική σύνθεση αποτελείται από τρία πρίσματα τα οποία εδράζονται σε μια βάση η οποία διαφοροποιείται χρωματικά.Το πρώτο πρίσμα είναι επενδεδυμένο με μάρμαρο και περικλείει τους κύριους χώρους της κατοικίας.Το δεύτερο πρίσμα εξέχει του πρώτου δημιουργώντας σκιά στα μεγάλα ανοίγματα του ισογείου προς την Δύση.Το τρίτο πρίσμα «αγκαλιάζει» τα προηγούμενα και φιλοξενεί την κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων. Ταυτόχρονα σχηματίζει ένα κλειστό όριο προς το γειτονικό κτίριο για λόγους ιδιωτικότητας.Η επιλογή των υλικών της κατοικίας δημιουργεί μια οικεία αίσθηση που αντισταθμίζει την αυστηρότητα των όγκων της. Η χρωματική παλέτα των υλικών έγινε με βάση τα γήινα χρώματα σε συνδυασμό με φυσικά υλικά όπως το μάρμαρο και το ξύλο. Τα υλικά των επενδύσεων του «κελύφους» συνεχίζουν και στο εσωτερικό. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνονται οι όγκοι του κτιρίου οπτικά και σε συνεργασία με τα μεγάλα ανοίγματα, ενισχύεται η  ενοποίηση  του εξωτερικού χώρου με τον εσωτερικό.
Φωτογραφίες : Γιώργος Φάκαρος                                                                                                                                                                                                                                                                    

P3
P4
P2
P1
P5
P6b
P7
P8
P9
P10
P13
P14
P15
P16
P16b
P17
P18
P19
P21
P22
P23
P24
P25
P27